Ο ελέφαντας στο δωμάτιο: spam

email-integration-2-300x269Εντάξει, θα αρχίσουμε από τα προφανή: η μαζική αποστολή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (και όχι μόνο) χωρίς να είναι ρητά επιθυμητά από τους παραλήπτες είναι Ο ορισμός του spam.

Ο νόμος για τη “Μη ζητηθείσα επικοινωνία”

Το άρθρο 11 του Νόμου 3471/2006 στην παράγραφο 1 σχετικά με τη “Μη ζητηθείσα επικοινωνία δηλώνει Η χρησιμοποίηση αυτόματων συστημάτων κλήσης, ιδίως με χρήση συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και γενικότερα η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς, επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής συγκατατεθεί εκ των προτέρων ρητώς.

Ωστόσο, μπορούμε να διακρίνουμε και νόμιμες/θεμιτές περιπτώσεις όπου η μαζική παράληψη email με [κοινό;] περιεχόμενο έχει εκ των προτέρων ρητά ζητηθεί από τους χρήστες: η ενημέρωση μελών που οικιοθελώς εγγράφηκαν σε λίστα αλληλογραφίας, λ.χ. newsletter!

Η δυνατότητα επιλογής

Επίσης το άρθρο του Νόμου 3471/2006 που προαναφέρθηκε στην παράγραφο 3 δηλώνει “Τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών του προμηθευτή ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, ακόμη και όταν ο αποδέκτης του μηνύματος δεν έχει δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεση του, υπό την προϋπόθεση ότι του παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεται, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, στη συλλογή και χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών του στοιχείων, και αυτό σε κάθε μήνυμα σε περίπτωση που ο χρήστης αρχικά δεν είχε διαφωνήσει σε αυτή τη χρήση.

Το βασικό συμπέρασμα είναι λοιπόν πως ένα σύστημα μαζικής αποστολής email θα πρέπει (εκτός από τον νόμο … το “νιώθουμε” και ‘μεις πως του πρέπει) να έχει και μεθοδολογία βάσει της οποίας οι παραλήπτες να μπορούν να αποχωρήσουν (opt out) από την λίστα και μελλοντικές παραλαβές μηνυμάτων.

Οι έτοιμες λύσεις

Έτοιμες τέτοιες υπηρεσίες υπάρχουν … με το κιλό και οι περισσότερες κάνουν τη δουλειά τους κάτι παραπάνω από καλά! Το “κάτι παραπάνω από καλά” συνήθως περιλαμβάνει πλήρη γραφική διαχείριση της λίστας των μελών, την δημιουργία του περιεχόμενου των μηνυμάτων βάσει καλαίσθητων προτύπων (templates), τη συλλογή στοιχείων για την αντίδραση των παραληπτών (θέαση μηνύματος, clicks, αποχωρήσεις, κλπ κλπ)

Φυσικά πολλές από αυτές τις λύσεις είναι επί πληρωμή για σοβαρό όγκο μηνυμάτων ενώ μερικές έχουν και ένα μικρό περιθώριο για δωρεάν χρήση. Ο πίνακας 1 παρουσιάζει μερικές από τις πλέον γνωστές εναλλακτικές υπηρεσίες που διαθέτουν δωρεάν εύρη χρήσης τους.

Πίνακας 1. Εύρη δωρεάν χρήσης υπηρεσιών επί πληρωμή

#

Υπηρεσία

Εύρος δωρεάν χρήσης

Μέγιστο πλήθος εγγεγραμμένων

Μέγιστο πλήθος emails ανά μήνα

1

http://mailchimp.com/

2.000

12.000

2

http://cakemail.com/

100

600

3

http://www.mailermailer.com/

απεριόριστο

200

4

https://www.contactology.com/

100

απεριόριστο

5

http://www.mailjet.com/

απεριόριστο

6000 (& 200/ημέρα)

6

http://customer.io

100

500

Εννοείται πως υπάρχουν και λύσεις που είναι πλήρως δωρεάν (αγνοήστε τις υπηρεσίες με άδεια freemium – δωρεάν περιορισμένη λειτουργικότητα/δυνατότητες). Ενδεικτικά τα http://www.phplist.com/ και http://dadamailproject.com/ είναι υπερπλήρη λειτουργιών και θα καλύψουν όλες τις δράσεις σχεδόν κάθε μέσου χρήστη.

Επανα-εφευρίσκοντας τον τροχό: η χαρά της δημιουργίας!

Ωστόσο, όπως η αντιγραφή & επικόλληση έτοιμου κώδικα πιέζει την διαδικασία μάθησης προγραμματισμού στα όρια (για να μη πούμε πως την στέλνει “στο καλό”) όμοια με την απλή εγκατάσταση και χρήση των προαναφερθέντων μπορεί να γίνει η δουλειά μας αλλά η δημιουργικότητα πάει περίπατο και κάτι τέτοιο στη creative web applications δεν το δεχόμαστε με τίποτε!

Οκ, δεν θα ανακαλύψουμε από το μηδέν τα πάντα αλλά με μερικές βασικές βιβλιοθήκες και λίγη php, sql και ajax μπορούμε να κάνουμε θαύματα!

Στο επόμενο μέρος του άρθρου μας θα δούμε μια απλή υλοποίηση με πλήρη κώδικα ενώ στο τρίτο και τελευταίο μέρος θα δούμε πώς γίνεται να δημιουργήσουμε ένα JavaScript widget που θα μπορεί να φορτωθεί σε οποιαδήποτε σελίδα!

Share This: