Κατανοείς πως λειτουργεί το web, έχεις επαφή με τις τεχνολογίες του και ενδιαφέρεσαι για πρακτική; Η CWA ψάχνει για φοιτητές Πληροφορικής αλλά και παρεμφερών τμημάτων που επιθυμούν να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση σε ένα δυναμικό περιβάλλον ταχύτατα αναπτυσσόμενο και με πληθώρα ευκαιριών δημιουργικότητας, όπως αυτό των νέων τεχνολογιών, της Πληροφορικής και των διαδικτυακών εφαρμογών.

Προσφέρουμε εγκαταστάσεις, υποδομές (λογισμικό και υλικό) και μια ομάδα εξειδικευμένων συνεργατών που θα μπορέσει να καθοδηγήσει τους φοιτητές στην επιτυχή και αποδοτική ολοκλήρωση της πρακτική τους άσκησης.

Δραστηριότητες κατά την πρακτική

Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας των φοιτητών που θα επιλέξουν την cwa για την πρακτική τους άσκηση θα είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:

  1. Σχεδιασμός διαδικτυακών εφαρμογών με χρήση frameworks όπως jQuery και CodeIgniter
  2. Συγκέντρωση & καταχώριση δεδομένων για εφαρμογές
  3. Ανάπτυξη plugins για το σύστημα διαχείρισης δεδομένων WordPress
  4. Σχεδιασμός & υλοποίηση διαδικασιών αποσφαλμάτωσης προγραμμάτων
  5. Σχεδιασμός & υλοποίηση διαδικασιών εταιρικής υποδομής, λ.χ. Αυτοματοποιημένα backups, Git, Security layers
  6. Σχεδιασμός & υλοποίηση Facebook εφαρμογών

Η ενασχόληση των φοιτητών στους παραπάνω τομείς σε επίπεδο επαγγελματικό και με στόχο την δημιουργία προϊόντων έτοιμων για αλληλεπίδραση με τους χρήστες, είμαστε βέβαιοι, πως θα δώσει μια νέα διάσταση στις γνώσεις και δεξιότητες των φοιτητών που θα τους φανούν πολύτιμες για την επόμενη μέρα των σπουδών.

Επιθυμητά προσόντα

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν γνώσεις προγραμματισμού για διαδικτυακά περιβάλλοντα με κύρια έμφαση στα παρακάτω:

  1. HTML
  2. PHP (αντικειμενοστραφή αλλά και διαδικαστική)
  3. JavaScript
  4. MySQL

Οι τομείς δραστηριότητας και οι προαπαιτούμενες γνώσεις μπορούν να μεταβληθούν κατόπιν πρότασης των ενδιαφερόμενων φοιτητών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για συζητήσουμε τις ιδέες και τα ενδιαφέροντά σας στον τομέα των διαδικτυακών εφαρμογών.

Share This: