Διεθνές εργαστήριο

Mining Humanistic Data Workshop 2016

Η cwa ανέλαβε την υποστήριξη του εργαστηρίου “Mining Humanistic Data Workshop (MHDW 2016)” που θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη, 16-18 Σεπτεμβρίου 2016.

Μέρος των υποχρεώσεων της cwa είναι:

  • η δημιουργία και διαχείριση της ιστοσελίδας του εργαστηρίου,
  • η υποστήριξη της ακαδημαϊκής αξιολόγησης των εργασιών του εργαστηρίου και την μετέπειτα οργάνωση των εργασιών σε πρακτικά,
  • η διαχείριση εγγραφών και πληρωμών των συνέδρων με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής confregtool,
  • η υποστήριξη της οργάνωσης των κοινωνικών εκδηλώσεων του εργαστηρίου,
  • η παροχή γραμματειακής υποστήριξης κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου.

https://conferences.cwa.gr/mhdw2016/