Διεθνές εργαστήριο

Mining Humanistic Data Workshop 2017

Η cwa ανέλαβε την υποστήριξη του εργαστηρίου “Mining Humanistic Data Workshop (MHDW 2017)” που θα λάβει χώρα στην Αθήνα, 25-27 Αυγούστου 2017.

Μέρος των υποχρεώσεων της cwa είναι:

  • η δημιουργία και διαχείριση της ιστοσελίδας του εργαστηρίου,
  • η υποστήριξη της ακαδημαϊκής αξιολόγησης των εργασιών του εργαστηρίου και την μετέπειτα οργάνωση των εργασιών σε πρακτικά,
  • η διαχείριση εγγραφών και πληρωμών των συνέδρων με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής confregtool,
  • η υποστήριξη της οργάνωσης των κοινωνικών εκδηλώσεων του εργαστηρίου,
  • η παροχή γραμματειακής υποστήριξης κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου.

https://conferences.cwa.gr/mhdw2017/