Διεθνές εργαστήριο

Mining Humanistic Data Workshop 2018

Η cwa ανέλαβε την υποστήριξη του εργαστηρίου “Mining Humanistic Data Workshop (MHDW 2018)” που θα λάβει χώρα στη Ρόδο, 25-27 Μαΐου 2018.

Οι υποχρεώσεις cwa αφορούν τη δημιουργία και διαχείριση της ιστοσελίδας του εργαστηρίου.

https://conferences.cwa.gr/mhdw2018/