Διεθνές εργαστήριο

Mining Humanistic Data Workshop 2019

Η cwa ανέλαβε την υποστήριξη του εργαστηρίου “Mining Humanistic Data Workshop (MHDW 2019)” που θα λάβει χώρα στην Κρήτη, 24 Μαΐου 2019.

Οι υποχρεώσεις cwa αφορούν τη δημιουργία και διαχείριση της ιστοσελίδας του εργαστηρίου.

https://conferences.cwa.gr/mhdw2019/