Διεθνές συνέδριο

Computational Collective Intelligence

Η cwa ανέλαβε την υποστήριξη του συνεδρίου “Computational Collective Intelligence (ICCCI 2016)” που θα λάβει χώρα στη Χαλκιδική, 18-30 Σεπτεμβρίου 2016.

Μέρος των υποχρεώσεων της cwa είναι:

  • η δημιουργία και διαχείριση της ιστοσελίδας του συνεδρίου,
  • η υποστήριξη της ακαδημαϊκής αξιολόγησης των εργασιών του συνεδρίου και την μετέπειτα οργάνωση των εργασιών σε πρακτικά,
  • η διαχείριση εγγραφών και πληρωμών των συνέδρων με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής confregtool,
  • η υποστήριξη της οργάνωσης των κοινωνικών εκδηλώσεων του συνεδρίου,
  • η παροχή γραμματειακής υποστήριξης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

https://conferences.cwa.gr/iccci2016/