Διεθνές συνέδριο

INNS Conferece on Big Data

Η cwa ανέλαβε την υποστήριξη του συνεδρίου “INNS Conference on Big Data (INNS Big Data 2016)” που θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη, 23-25 Οκτωβρίου 2016.

Μέρος των υποχρεώσεων της cwa είναι:

  • η δημιουργία και διαχείριση της ιστοσελίδας του συνεδρίου,
  • η υποστήριξη της ακαδημαϊκής αξιολόγησης των εργασιών του συνεδρίου και την μετέπειτα οργάνωση των εργασιών σε πρακτικά,
  • η διαχείριση εγγραφών και πληρωμών των συνέδρων με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής confregtool,
  • η υποστήριξη της οργάνωσης των κοινωνικών εκδηλώσεων του συνεδρίου,
  • η παροχή γραμματειακής υποστήριξης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

https://conferences.cwa.gr/inns-big-data2016/