Διεθνές συνέδριο

Model & Data Engineering 2015

Η cwa ανέλαβε την υποστήριξη του συνεδρίου “Model & Data Engineering (MEDI 2015)” που έλαβε χώρα στη Ρόδο, 26-28 Σεπτεμβρίου 2015.

Μέρος των υποχρεώσεων της cwa είναι:

  • η δημιουργία και διαχείριση της ιστοσελίδας του συνεδρίου,
  • η υποστήριξη της ακαδημαϊκής αξιολόγησης των εργασιών του συνεδρίου και την μετέπειτα οργάνωση των εργασιών σε πρακτικά,
  • η διαχείριση εγγραφών και πληρωμών των συνέδρων με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής confregtool,
  • η υποστήριξη της οργάνωσης των κοινωνικών εκδηλώσεων του συνεδρίου,
  • η διαχείριση των λογαρισμών κοινωνικών δικτύων του συνεδρίου,
  • η παροχή γραμματειακής υποστήριξης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

http://delab.csd.auth.gr/medi2015/