Διεθνές συνέδριο

Theory and Practice of Digital Libraries (TPDL 2017)

Η cwa ανέλαβε την υποστήριξη του συνεδρίου “Theory and Practice of Digital Libraries (TPDL 2017)” που θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη, 18-21 Σεπτεμβρίου 2017.

Μέρος των υποχρεώσεων της cwa είναι:

  • η δημιουργία και διαχείριση της ιστοσελίδας του συνεδρίου,
  • η υποστήριξη της ακαδημαϊκής αξιολόγησης των εργασιών του συνεδρίου και την μετέπειτα οργάνωση των εργασιών σε πρακτικά,
  • η διαχείριση εγγραφών και πληρωμών των συνέδρων με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής confregtool,
  • η υποστήριξη της οργάνωσης των κοινωνικών εκδηλώσεων του συνεδρίου,
  • η παροχή γραμματειακής υποστήριξης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

http://www.tpdl.eu/tpdl2017/