Διεθνές workshop

Semantic and Social Media Adaptation and Personalization 2014

Η cwa ανέλαβε την υποστήριξη του workshop “Semantic and Social Media Adaptation and Personalization (SMAP 2014)” που έλαβε χώρα στην Κέρκυρα, 6-7 Νοεμβρίου 2014.

Μέρος των υποχρεώσεων της cwa ήταν:

  • τη δημιουργία και διαχείριση της ιστοσελίδας του συνεδρίου,
  • υποστήριξη της ακαδημαϊκής αξιολόγησης των εργασιών του συνεδρίου και την μετέπειτα οργάνωση των εργασιών σε πρακτικά,
  • διαχείριση εγγραφών και πληρωμών των συνέδρων με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής confregtool,
  • υποστήριξη της οργάνωσης των κοινωνικών εκδηλώσεων του συνεδρίου,
  • διαχείριση των λογαρισμών κοινωνικών δικτύων του συνεδρίου,
  • παροχή γραμματειακής υποστήριξης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

http://www.smap2014.org/