Προσομοιωτής Διαιτητικής Επίλυσης Διαφορών

Ο “Προσομοιωτής Διαιτητικής Επίλυσης Διαφορών” είναι μια καινοτόμα διαδικτυκή υπηρεσία με στόχο την εκπαίδευση από απόσταση φοιτητών σχετικά με τη διεξαγωγή εικονικών διαιτητικών δικών.

Η cwa, υπό την επίβλεψη του ακαδημαϊκά υπεύθυνου καθ. Παναγιώτη Γκλαβίνη, σχεδιάσε και ανάπτυξε τη διαδικτυακή υπηρεσία “Προσομοιωτή Διαιτητικής Επίλυσης Διαφορών”.

Λεπτομερέστερα, το arbitralsimulator.com είναι ένα σύστημα που:

 1. επιτρέπει πολλαπλές επανεκκινήσεις της διαδικασίας προσομοίωσης διαιτητικής διαδικασίας,
 2. επιτρέπει τους χρήστες του να εγγράφονται σε αυτό και τους αναθέτει σε προκαθορισμένες ομάδες βάσει δράσης του διαχειριστή,
 3. για κάθε προσομοίωση διαθέτει κατάλογο σχετικών νομικών κειμένων (από τον διαχειριστή > χρήστες) όπως λ.χ. το σχετικό νομικό πλαίσιο της χώρας,
 4. για κάθε προσομοίωση διαθέτει (από τον διαχειριστή > χρήστες) κείμενα σχετικά με το σενάριο (σύμβαση, πραγματικά περιστατικά, διαφωνία, κλπ),
 5. επιτρέπει τη δημιουργία ερωτημάτων από τους χρήστες προς το διαχειριστή και τούμπαλιν,
 6. επιτρέπει τη δημιουργία καταληκτικών ημερομηνιών για ρητά προσδιορισμένο σύνολο γεγονότων (λ.χ. κατάθεση δικογράφων και άλλων σχετικών κειμένων),
 7. παρουσιάζει την απόφαση της διαιτητικής διαδικασίας στα εμπλεκόμενα μέρη,
 8. επιτελεί μια ακόμα επανάληψη των όποιων εκ των παραπάνω βημάτων, για την μετά την έκδοση απόφασης, όπου:
  1. είτε γίνεται προσφυγή κατά της απόφασης από τον ηττηθέντα. Κατάθεση αίτησης προσφυγής σε πολιτικά δικαστήρια της έδρας του διαιτητικού δικαστηρίου.
  2. είτε ο νικητής της διαιτησίας αιτείται την αναγνώριση και εκτέλεση της διαιτητικής απόφασης στα δικαστήρια της χώρας όπου βρίσκεται η κατοικία/έδρα του εναγομένου.

Η διαχείριση της υπηρεσίας γίνεται εύκολα μέσα από την ίδια διεπαφή

http://www.arbitralsimulator.com/