Τα μέλη της cwa ανάλαβαν την ανάπτυξη διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών προς διασύνδεση του συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών ΑΕΙ με τα ΠΣ των ΔΑΣΤΑ/ΓΠΑ (Ιονίου Πανεπιστήμιου).

Ακολούθως, τα μέλη της cwa σχεδίασαν το νέο Πληροφοριακό Σύτστημα (ΠΣ) και επιπλέον έκαναν την καταχώριση των παλαιών εγγραφών του τοπικού ΠΣ του Ιονίου Πανεπιστήμιου στο ΠΣ του Άτλαντα.