Ερευνητικό έργο

BIG

Ο στόχος του έργου BIG είναι η βελτίωση της διακυβέρνησης, της διαχείρισης και της αειφορίας των αγροτικών και παράκτιων προστατευόμενων περιοχών και η συμβολή στην εφαρμογή των διατάξεων του Natura 2000.

Τα μέλη της cwa έχουν αναλάβει τη σχεδίαση και ανάπτυξη της βάσης δεδομένων, τις προγραμματιστικές διεπαφές της βάσης δεδομένων (API) και τις εφαρμογές κινητής πλατφόρμας (smartphone/tablet) για λειτουργικά συστήματα android, iOS.

http://big-project.di.ionio.gr/