Ερευνητικό έργο

e-Olive

Ο στόχος του έργου e-Olive είναι να αναπτύξει μια ολιστική και ολοκληρωμένη μέθοδο για την αποτελεσματική διαχείριση της παραγωγής του ελαιολάδου με βάση την εισαγωγή των εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Τα μέλη της cwa έχουν αναλάβει τη σχεδίαση και ανάπτυξη της βάσης δεδομένων, τις προγραμματιστικές διεπαφές της βάσης δεδομένων (API) και τις εφαρμογές κινητής πλατφόρμας (smartphone/tablet) για λειτουργικά συστήματα android, iOS.

Στα πλαίσια του ίδιου έργου, τα μέλη της cwa ανάπτυξαν και την εφαρμογή Olive Alarm (android), για τον ταχύ προσδιορισμό και προειδοποίησης κρουσμάτων του βακτηρίου Xylella fastidiosa.

http://www.e-olive-project.eu