Διεθνές συνέδριο

Engineering Applications of Neural Networks 2015

Η cwa ανέλαβε την υποστήριξη του συνεδρίου “Engineering Applications of Neural Networks (EANN 2015)” που έλαβε χώρα στη Ρόδο, 25-28 Σεπτεμβρίου 2015.

Μέρος των υποχρεώσεων της cwa είναι:

  • τη δημιουργία και διαχείριση της ιστοσελίδας του συνεδρίου,
  • υποστήριξη της ακαδημαϊκής αξιολόγησης των εργασιών του συνεδρίου και την μετέπειτα οργάνωση των εργασιών σε πρακτικά,
  • διαχείριση εγγραφών και πληρωμών των συνέδρων με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής confregtool,
  • υποστήριξη της οργάνωσης των κοινωνικών εκδηλώσεων του συνεδρίου,
  • διαχείριση των λογαρισμών κοινωνικών δικτύων του συνεδρίου,
  • παροχή γραμματειακής υποστήριξης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

http://delab.csd.auth.gr/eann2015/