Βάλε την ψυχική σου υγεία σε καθημερινή προτεραιότητα!

Το FiD (feel – identity) είναι η εφαρμογή κινητής πλατφόρμας με διεπαφή αφής για τη συναισθηματική αυτογνωσία και προαγωγή της ψυχικής μας υγείας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της καταγραφής γεγονότων και συναισθημάτων, της αυτοπαρατήρησης και της ανατροφοδότησης από επαγγελματίες ψυχολόγους.

Η διαδικασία της καταγραφής και αυτοπαρατήρησης αυξάνει την επίγνωση των συναισθημάτων μας και μας βοηθάει να τα συνδέουμε με σκέψεις και γεγονότα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μας προετοιμάζει θετικά για αλλαγές στις πεποιθήσεις μας και τον τρόπο σκέψης. Σχετικές προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά στην ψυχοθεραπεία και έρευνες δείχνουν ότι αυξάνουν τα οφέλη της.

Η εφαρμογή είναι γραμμένη σε native android (σύντομα και iOS επίσης) προγραμματιστική γλώσσα ενώ το back-end είναι γραμμένο σε αντικειμενοστραφή PHP. Το ολοκληρωμένο σύστημα (integrated system) επίσης διαθέτει ένα προς το παρόν ιδιωτικό API το οποίο στο μέλλον θα γίνει προσβάσιμο σε πρόσβαση τρίτων.

https://feelidentity.com/