Ερευνητικό έργο

Έκδοση επιγραφών και τεκμηρίωση της ιστορίας της αρχαίας Μακεδονίας

Το έργο “Έκδοση επιγραφών και τεκμηρίωση της ιστορίας της αρχαίας Μακεδονίας” αφορά στη μελέτη της ιστορίας της Αρχαίας Μακεδονίας και καλύπτει το διάστημα από την Αρχαϊκή εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα. Στόχοι είναι: α) Η βιβλιογραφική τεκμηρίωση της έρευνας της περιοχής. β) Η έκδοση και μελέτη επιγραφών που συνδέονται με την Ιστορία της Μακεδονίας. γ) Η μελέτη της ιστορίας της έρευνας.

Η cwa έχει αναλάβει τη σχεδίαση και ανάπτυξη της ιστοσελίδας του έργου.

http://www.inscriptionesmacedoniae.gr/