Ο στόχος του έργου PACiNNO είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας για τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας που θα καλύπτει το σύνολο της Αδριατικής. Στοχεύοντας τόσο τα ερευνητικά ιδρύματα, τους φορείς χάραξης πολιτικής όσο και τους επιχειρηματικούς φορείς, το έργο θα συμβάλει στην ανάπτυξη νέων γεφυρών ανάμεσα στην έρευνα και τις επιστημονικές δραστηριότητες, που πραγματοποιούνται σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, και του οικονομικού συστήματος με ειδική αναφορά στις τεχνολογικές ανάγκες των ΜΜΕ.

Η cwa έχει αναλάβει τη σχεδίαση και ανάπτυξη της ιστοσελίδας του έργου και της διαδικτυακής πλατφόρμας υποστήριξης και διάχυσης της καινοτομίας.

http://www.pacinno.eu/