Συμμετοχή της cwa στο έργο POLYSEMI, στόχος του οποίου ήταν δημιουργία ενός πάρκου λογοτεχνικών ταξιδιών για έναν βιώσιμο και περιφερειακό τουρισμό στην Απουλία και στην Ελλάδα.

Κύριος ρόλος των μελών της cwa ήταν η καταγραφή κι δημιουργία video περιεχομένου για τις δράσεις πολιτισμού του έργου σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού.