Συμμετοχή της cwa στο έργο PrivacyLabs, στόχος του οποίου ήταν να προστατεύει από παραβιάσεις δεδομένων και να καθιστά δυνατή τη συμμόρφωση με το GDPR παρέχοντας μια καινοτόμο, αυτοματοποιημένη και αποδεδειγμένη λύση λογισμικού που εισαγάγει την ιδιωτικότητα σε υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής.

Κύριος ρόλος των μελών της cwa ήταν ο σχεδιασμός και υλοποίηση του web-based toolkit, βελτιστοποιημένου για DevOps, με επίκεντρο τη βελτίωση της ιδιωτικότητας των υπηρεσιών και των προϊόντων πληροφορικής, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία (GDPR) και επιτρέποντας την παρακολούθηση των επιπέδων ωριμότητας των υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής.

https://privacylabs.co.uk/