Πλατφόρμα οπτικής αναζήτησης για ενοικίαση και πώληση ακινήτων

Ένα διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα που αναπτύχθηκε εξολοκλήρου εξειδικευμένα για την καταχώριση και διάχυση αναρτήσεων ενοικίασης και πώλησης ακινήτων με χρήση συνδυαστικής αναζήτησης γεωπληροφορίας και χαρακτηριστικών των ακινήτων

http://puzzlearth.com