Διεθνές συνέδριο “Pediatric Work Physiology” – PWP 2017

Η cwa ανέλαβε την υποστήριξη του συνεδρίου “Pediatric Work Physiology (PWP 2017)” που θα λάβει χώρα στην Πιερία, 2-7 Οκτωβρίου 2017.

Μέρος των υποχρεώσεων της cwa είναι:

  • η δημιουργία και διαχείριση της ιστοσελίδας του συνεδρίου,
  • η υποστήριξη της ακαδημαϊκής αξιολόγησης των εργασιών του συνεδρίου και την μετέπειτα οργάνωση των εργασιών σε πρακτικά,
  • η διαχείριση εγγραφών και πληρωμών των συνέδρων με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής confregtool,
  • η υποστήριξη της οργάνωσης των κοινωνικών εκδηλώσεων του συνεδρίου,
  • η διαχείριση των λογαρισμών κοινωνικών δικτύων του συνεδρίου,
  • η παροχή γραμματειακής υποστήριξης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.