Συμμετοχή της cwa στο έργο SUSTCULT, στόχος του οποίου ήταν να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω της ανάπτυξης μιας κοινής μεθοδολογίας ικανής να αξιοποιήσει την πολυπλοκότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Κύριος ρόλος των μελών της cwa ήταν η ανάπτυξη και λειτουργία της πλατφόρμας Web GIS για τη διαχείριση της γνώσης και της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς του προγράμματος σε συνεργασία με τη CulturePolis.