Γιάννης Τρόκας

Ενοικιάσεις οικοδομικών ικριωμάτων

Μια ιστοσελίδα προβολής για την εταιρία οικοδομικών εργασιών του Γιάννη Τρόκα.

Η ιστοσελίδα παρουσιάζει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εταιρία, όπως τα υλοποιημένα έργα της ανά κατηγορία, προδιαγραφές, συνεργάτες αλλά και φωτογραφικό υλικό.

http://trokaskal.gr/

trokaskal.gr_printscreen