Διεθνές συνέδριο

Web Information System Engineering 2014

Η cwa ανέλαβε την υποστήριξη του συνεδρίου “Web Information System Engineering (WISE 2014)” που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, 12-14 Οκτωβρίου 2014.

Μέρος των υποχρεώσεων της cwa ήταν:

  • τη δημιουργία και διαχείριση της ιστοσελίδας του συνεδρίου,
  • υποστήριξη της ακαδημαϊκής αξιολόγησης των εργασιών του συνεδρίου και την μετέπειτα οργάνωση των εργασιών σε πρακτικά,
  • διαχείριση εγγραφών και πληρωμών των συνέδρων με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής confregtool,
  • υποστήριξη της οργάνωσης των κοινωνικών εκδηλώσεων του συνεδρίου,
  • διαχείριση των λογαρισμών κοινωνικών δικτύων του συνεδρίου,
  • παροχή γραμματειακής υποστήριξης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

http://delab.csd.auth.gr/wise2014/