Διεθνές εργαστήριο “Mining Humanistic Data Workshop” – MHDW 2020

Η cwa ανέλαβε την υποστήριξη του εργαστηρίου “Mining Humanistic Data Workshop (MHDW 2020)” που θα λάβει χώρα στην Χαλκιδική, 5 Ιουλίου 2020.

Οι υποχρεώσεις cwa αφορούν τη δημιουργία και διαχείριση της ιστοσελίδας του εργαστηρίου.

https://conferences.cwa.gr/mhdw2020/