Διεθνές συνέδριο

Artificial Intelligence Applications and Innovations 2014

Η cwa ανέλαβε την υποστήριξη του συνεδρίου “Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI 2014)” που έλαβε χώρα στη Ρόδο, 19-21 Σεπτεμβρίου 2014.

Μέρος των υποχρεώσεων της cwa ήταν:

  • τη δημιουργία και διαχείριση της ιστοσελίδας του συνεδρίου,
  • υποστήριξη της ακαδημαϊκής αξιολόγησης των εργασιών του συνεδρίου και την μετέπειτα οργάνωση των εργασιών σε πρακτικά,
  • διαχείριση εγγραφών και πληρωμών των συνέδρων με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής confregtool,
  • υποστήριξη της οργάνωσης των κοινωνικών εκδηλώσεων του συνεδρίου,
  • διαχείριση των λογαρισμών κοινωνικών δικτύων του συνεδρίου,
  • παροχή γραμματειακής υποστήριξης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

http://delab.csd.auth.gr/aiai2014/