Ο ανθρώπινος εγκέφαλος και κατά συνέπεια τα άτομα που παίρνουν τις αποφάσεις, παρουσιάζουν την γενετική προδιάθεση για υπερεκτίμηση των κινδύνων αλλά και την υποτίμηση τόσο των ικανοτήτων αντίδρασης στις περιπτώσεις κίνδυνου όσο και στο κόστος της αδράνειας [Margie Warrell].

Παρότι είναι κοινή αίσθηση πως οι περίοδοι κρίσης κρύβουν πολλαπλές ευκαιρίες, μια πληθώρα επιχειρηματιών και μελών επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων παρουσιάζουν την προαναφερθείσα λανθασμένη αίσθηση για το κόστος της αδράνειας στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η συνήθης αιτιολόγηση αποδοχής του υψηλού κόστους αδράνειας συσχετίζεται με την πιθανότητα αποτυχίας που εγγενώς περιλαμβάνει κάθε απόφαση δραστηριοποίησης. Ωστόσο παρουσιάζεται το ενδιαφέρον φαινόμενο κακής εκτίμησης των κινδύνων/ρίσκων καθώς:

  1. υπερεκτιμούμε την πιθανότητα κακής εξέλιξης της δράσης,
  2. υπερβάλουμε τις συνέπειες της κακής εξέλιξης της δράσης,
  3. υποτιμούμε την ικανότητά μας για διαχείριση των συνεπειών του ρίσκου, και
  4. υποστηρίζουμε το status quo αρνούμενοι ή υποβαθμίζοντας το κόστος της αδράνειας.

Σκεφτείτε το κόστος της αποτυχίας συγκριτικά με το κόστος του να μετανιώσετε λόγω της αδράνειας. Η πρόταση της cwa είναι, κατά το γνωστό ρητό, πως «η τύχη βοηθά τους τολμηρούς».

Το διαδίκτυο αποτελεί «πεδίον δόξης λαμπρόν» για την αντιμετώπιση τόσο της αδράνειας, όσο και την υλοποίηση της διαθέσιμης επιχειρηματικής ικανότητας προσφέροντας αμεσότητα επαφής και διάχυσης πληροφορίας, όλο το διασυνδεδεμένο κόσμο ως πιθανό πελάτη, ευκαιρίες για καινοτομία και περιορισμένο κόστος υπηρεσιών και προϊόντων σε σχέση με τα αντίστοιχα υλικά/απτά/φυσικά.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε πώς μπορεί η επιχείρησή σας να εκμεταλλευτεί το διαδίκτυο ώστε να δραστηριοποιηθεί, να βελτιώσει την αλληλεπίδρασή της με τους πελάτες της και φυσικά να υλοποιήσει τα επιχειρηματικά της σχέδια.

Share This: