εταιρική-κοινωνική-ευθύνηΟι ενέργειες που γίνονται από τις επιχειρήσεις για την τόνωση/ ενίσχυση/ βοήθεια της κοινωνίας ονομάζεται εταιρική κοινωνική ευθύνη. Αυτός είναι ιδιαίτερα απλοϊκός ορισμός της διαδικασίας.

Ένας πιο μεστός ορισμός σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη υποστηρίζει ότι «η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων για ένταξη στις επιχειρηματικές τους πρακτικές κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι πέρα από όσα επιβάλλονται από τη νομοθεσία και έχουν σχέση με όλους όσοι άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους». Η πρώτη αναφορά του όρου έγινε το 1993 σε μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τις επιχειρήσεις.

Τα θέματα τα οποία οι εταιρίες συνήθως στηρίζουν έχουν να κάνουν κοινωνικά ζητήματα και το περιβάλλον. Η πρακτική αυτή ενδυναμώνει την εικόνα των επιχειρήσεων στην συνείδηση των πολιτών και αποτελεί έναν από τους καλύτερους τρόπους προβολής. Υπάρχουν και άλλα οφέλη για τις επιχειρήσεις, όπως ότι οι καταναλωτές τείνουν να επιλέγουν προϊόντα εταιριών που έχουν έντονη κοινωνική δραστηριότητα. Η διαπίστωση αυτή έχει παρουσιαστεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Έκθεση Ανταγωνιστικότητας του 2008.

Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις παγκοσμίως διαθέτουν προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Επιπρόσθετα πλέον υπάρχουν και βραβεία για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, όπως για παράδειγμα τα ευρωπαϊκά και τα CR INDEX .

Η CWA στηρίζει την Κερκυραϊκή Μασκαράτα στις ενέργειες της. Η τελευταία εκδήλωση αφορούσε τον καθαρισμό της παραλίας του Χαλικούνα στην Κέρκυρα, όπου σύσσωμη η ομάδα συμμετείχε στην προσπάθεια.

Share This: