main_themeΣτο τρίτο και τελευταίο μέρος της σειρά μας (1ο και 2ο άρθρο) για τα CAPTCHA, θα ρίξουμε μια ματιά στην αντιμετώπιση μερικών μεγάαααλων παικτών της πληροφορικής όσο αφορά την επιβεβαίωση της ανθρώπινης υπόστασης των χρηστών εν αντιθέσει με αυτοματοποιημένα συστήματα συμπλήρωσης.

Ξεκινώντας με τον ηγέτη του χώρου, το reCAPTCHA είναι μια υπηρεσία CAPTCHA που μπορεί να εμφωλευτεί σε άλλες ιστοσελίδες. Το σημαντικό όμως είναι να αποσαφηνίσουμε πως κάθε χρήση του εκτελεί 2 λειτουργίες ταυτόχρονα: βοηθά στην διαφοροποίηση των ανθρώπων χρηστών από τους χρήστες υπολογιστικά συστήματα και ταυτόχρονα βοηθά στην ψηφιοποίηση έντυπων κειμένων των οποίων η αυτοματοποιημένη μετατροπή με OCR είναι πολύ δύσκολη.

Το πρώτο μέρος γίνεται με την παραδοσιακή καταγραφή περιεχόμενου εικόνας κειμένου σε πεδίο. Στο προκείμενο αντί για ένα αλφαριθμητικό έχουμε 2

reCAPTCHA1

Εικόνα 1. Συμπλήρωση του τεστ reCAPTCHA φόρμας

Οι παρατηρητικοί θα προσέξουν και το

reCAPTCHA2

Εικόνα 2. Μετατροπή του reCAPTCHA τεστ σε ακουστικό

εικονίδιο όπου ο χρήστης μπορεί να μετατρέψει το τεστ σε ακουστικό, ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό για κυβερνοναύτες με προβλήματα όρασης.

Σχετικά με το εύρος των παραμορφώσεων της εικόνας με το κείμενο για την αποφυγή OCRing, εκτός του προφανούς άτοπου καθώς ήδη ένα μέρος της εικόνας δοκιμάστηκε να περάσει από διαδικασία OCR και απέτυχε για να φτάσει στο τεστ, το reCAPTCHA εφαρμόζει κι ένα τεράστιο πλήθος παραμορφώσεων που δύσκολα περιγράφεται 🙂

Η δεύτερη λειτουργία που προαναφέραμε, βασίζεται στην εντυπωσιακή αποδοχή της υπηρεσίας (με 200 εκατομμύρια CAPTCHAs να επιλύονται από ανθρώπους καθημερινά) και στην ύπαρξη των 2 αλφαριθμητικών προς επίλυση. Ακολούθως, το περιεχόμενό τους προέρχεται από φωτογραφικά ψηφιοποιημένα κείμενα εκ των οποίων το ένα αλφαριθμητικό είναι γνωστό το τι περιγράφει ενώ για το δεύτερο δεν είναι. Αν ο χρήστης απαντήσει σωστά το γνωστό το σύστημα θεωρεί ότι απάντησε σωστά και το άγνωστο. Η εμπιστοσύνη στην απάντηση του δεύτερου (άγνωστου) μέρους δε, αυξάνει με την συλλογή απαντήσεων από περισσότερους του ενός χρήστες για το ίδιο αλφαριθμητικό.

Συνεχίζοντας με την Apple, ψαχουλεύοντας την ιστοσελίδα, διακρίνουμε πως για τη δημιουργία ενός Apple ID, απαιτείται η συμπλήρωση μιας φόρμας η οποία διαθέτει CAPTCHA όπως της Εικόνας 3

apple1

Εικόνα 3. Συμπλήρωση μιας φόρμας για τη δημιουργία ενός Apple ID

Το CAPTCHA αυτό σε όλες μας τις δοκιμές παρουσιάστηκε με 2 επίπεδα χρώματος (λευκό υπόβαθρο και μαύρα γράμματα) τα οποία έχουν

 1. ελαφριά παραμόρφωση
  1. bold face
  2. italics,
  3. ελάχιστη περιστροφή,
  4. αλλαγή μεγέθους
  5. μεταβαλλόμενο πλήθος σε κάθε φόρτωση
  6. μετατροπή μικρού μέρους τους από μαύρο χρώμα σε λευκό (λες και λείπει ένα μικρό κομμάτι τους

Ωστόσο στην φόρμα της Apple σχετικά με το D-U-N-S διακρίνουμε ένα διαφορετικό CAPTCHA

apple2

Εικόνα 4. Συμπλήρωση φόρμας σχετικά με το D-U-N-S

Εδώ το CAPTCHA παρουσιάστηκε με πολλαπλά επίπεδα χρώματος γκρι όπου τα γράμματα είναι μαύρα και το υπόβαθρο έχει ένα μεταβλητό από φόρτωμα σε φόρτωμα κι επαναλαμβανόμενο πρότυπο κατά τους άξονες της εικόνας σε διαφορετικούς τόνους του γκρι εύρους. Τα γράμματα έχουν:

 1. μικρή έως μέτρια παραμόρφωση
  1. bold face
  2. italics,
  3. περιστροφή,
  4. αλλαγή μεγέθους
  5. μεταβαλλόμενο πλήθος σε κάθε φόρτωση
  6. επικαλύπτουν το ένα το άλλο

Περνώντας στην google διακρίνουμε ότι για τη δημιουργία ενός νέου λογαριασμού google, το γνωστό (πλέον) κι αγαπημένο reCAPTCHA, μετά από στιλιστική μετατροπή είναι κι εδώ παρόν.

Ωστόσο, δεν πάει πολύς καιρός που τα CAPTCHA της google ήταν παρόμοια με τα αποτελέσματα της βιβλιοθήκης cool-php-captcha, η οποία όπως δηλώνει έχει ως στόχο να δημιουργήσει CAPTCHA όμοια με της google.

Κλείνοντας με το facebook (Εικόνα 5), διακρίνουμε πως χρησιμοποιεί μια εκειδικευμένη λύση όμοια με την Apple κατά τη διάρκεια της εγγραφής όπου ο βαθμός δυσκολίας επίλυσης του CAPTCHA είναι εμφανώς αυξημένος.

facebook1

Εικόνα 5. Συμπλήρωση φόρμας για τη δημιουργία λογαριασμού στο facebook

Το CAPTCHA περιέχει κεφαλαία και πεζά μαύρα γράμματα σε λευκό φόντο με επιπλέον γραμμές λευκές και μαύρες να διασχίζουν το αλφαριθμητικό. Υπάρχει μικρή μεμονωμένη περιστροφή των χαρακτήρων ενώ τα διαστήματα μεταξύ τους δεν είναι ίσα και σε μερικές περιπτώσεις αλληλεπικαλύπτονται. Παρέχεται επίσης και η δυνατότητα για μετατροπή του τεστ σε ακουστικό μέσω της ιστοσελίδας ή τηλεφωνικά! Το ίδιο CAPTCHA εμφανίζεται και σε πολλά άλλα σημεία της διάδρασης με τη πλατφόρμα του facebook.

Στο σημείο αυτό κλείνει η σειρά των άρθρων μας για τα CAPTCHA τα οποία παρότι συνήθως προκαλούν επιπλέον φόρτο στις καθημερινές μας δραστηριότητες διασφαλίζουν την ορθή χρήση των συστημάτων, όπως αυτή προδιαγράφτηκε από τους δημιουργούς τους.

Share This: