Στην creative web applications η διαρκής πρόοδος αποτελεί εγγενές μέρος των καθημερινών δραστηριοτήτων. Τα μέλη της ομάδας καταβάλουν όλες τις δυνατές προσπάθειες ακόμα και τα απλούστερα προβλήματα να αντιμετωπίζονται με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας με απώτερο στόχο όχι μόνο την, προφανώς σημαντική, ορθότητα της λύσης αλλά και τη βέλτιστη απόδοσή της.

Στο πνεύμα αυτό συχνά προκύπτουν ενδιαφέροντα και πρωτότυπα αποτελέσματα που η ομάδα νιώθει το χρέος να μοιραστεί με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Ακολούθως, τα μέλη της ομάδας ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν μέρους του χρόνου τους ώστε να προετοιμάζουν ανακοινώσεις σχετικές με τα αποτελέσματα αυτά και να τις δημοσιεύουν σε έγκριτα συνέδρια και περιοδικά.

Share This: